ПОЧЕТНА

МОБИЛНИ ТОАЛЕТИ

Откријте каде се можете да ги примените преносните тоалети, зошто да ги практикувате и кои се Вашите придобивки при употреба на преносните тоалети.


ГРАДИЛИШТА - Вашата добивка е во заштеда на работна сила, време и пари...

МАНИФЕСТАЦИИ (забави и концерти) - успешно организиран настан и директно влијание на финансиите ...

ПАРКОВИ И ЗНАМЕНИТОСТИ - чист и пријатен амбиент

ПЛАЖИ- зголеменаа посетеност и негување на човековото достоинство

ПАРКИРАЛИШТА - почитување на јавниот ред

ТРАФИКИ - задоволување на основен услов за работа: постоење на санитарен јазолКорисни
Информации за Вас!
  (c) Copyright 2008 Ada Falke